Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 100     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

Geregistreerd 10 mei 1860 
 
11
50 jarig huwelijk advertentie
Aarnoudse Dommele
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
12
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
 
 
13
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Gedateerd 18-10-1806 
 
14
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Comparanten: Cornelia van Antwerpen en Cornelis van Haastregt(de oudste) 
 
15
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Medecomparanten: Jacob van Haastregt, Jasper van Haastregt, Pieter van Haastregt, Cornelis van Haastregt en Arie Bunnik (echtgen. van Cornelia van Haastregt) 
 
16
Ansigt 2
Ansigt 2
Pand links in de hoek
Datering rond 1930 
 
17
Ansigt 3
Ansigt 3
Het pand
Datering rond 1997 
 
18
Ansigt a
Ansigt a
Huis iets links van het midden (achter de 2e persoon van links)
Datering rond 1906 
 
19
Bezittingen van Jacob Priem
Bezittingen van Jacob Priem
1832 
 
20
Boedelopgave
Boedelopgave
Overgebracht bij Frans van Dommelen op 8-4-1700.
Staet van inventaris van de goederen die Paulijna Tintelaer, de echte wettige vrouw van Frans van Dommelen met de doot heeft ontruijmt ende nagelaten.

Overzicht van de baten 
 
21
Boedelopgave
Boedelopgave
Vervolg lasten en baten 
 
22
Boedelopgave
Boedelopgave
Totale baten, lasten en schulden 
 
23
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
 
 
24
Gevangenis
Gevangenis
Cornelis Priem i.v.m. openbaar geweld tegen bedienende beambte
 
 
25
Gevangenis
Gevangenis
Gerardus Priem i.v.m. openbare dronkenschap 
 
26
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
Jan van Dommele koopt een huis, schuur en erf, ten westen van de Keethil te Sint Maartensdijk 
 
27
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
 
 
28
Huis verkoop 1
Huis verkoop 1
Verkoop van huis, erf en moestuin, gelegen Ruigenhilsche Droogendijk, onder Willemstad 
 
29
Huis verkoop 2
Huis verkoop 2
 
 
30
Huis verkoop 3
Huis verkoop 3
 
 
31
Huis verkoop 4
Huis verkoop 4
 
 
32
Kaart
Kaart
Woning aan de (huidige) Molendijk te Staveniss. 
 
33
Kaart
Kaart
Positie aan de (huidige) Pilootweg te Stavenisse 
 
34
Kadasterdata
Kadasterdata
Kadastrale beschrijving van een stuk land en zijkant van de weg. Gelegen aan de (huidige) Pilootweg te Stavenisse. 
 
35
Kadastraal
Kadastraal
Ongeveer de ligging van het perceel 
 
36
Koop akte 1
Koop akte 1
Isaak Priem koopt in Sint-Maartensdijk een huis, herberg, erve en schuur. Gelegen: aan de Markt hoek Kaaistraat.
Ten westen de Kaaistraat, ten noorden de markt.
20-2-1723 
 
37
Koop akte 2
Koop akte 2
Koopprijs 1150 Carolus Guldens en verdere beschrijving van de verplichtingen tot betaling 
 
38
Koop akte 3
Koop akte 3
Bekrachtiging van de aankoop 
 
39
Koop akte 4
Koop akte 4
Op 20 feb 1723 
 
40
Koop grond 14-4-1741
Koop grond 14-4-1741
Land met bos gelegen in de polder van het Middelland, in de Jacob meester Oortsenhoek te Sint Maartensdijk.
Voor de somma van 143 Pond, 2 Schellingen en 5 Grooten Vlaams. 
 
41
Koop grond 6-4-1742
Koop grond 6-4-1742
Koop grond in de Oudeland polder, de Loteriehoek.
Voor 15 Pond en 8 Schellingen Vlaams 
 
42
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
Koop van een huis gelegen aan de Kaaistraat te Sint Maartensdijk.
Voor 950 Carolus Guldens.
Akten bevatten meer informatie.
 
 
43
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
 
 
44
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
Koop van een huis aan de Markt in Sint Maartensdijk, met de bijbehorende wagenmakers winkel. Winkel met gereedschap en gemaakt en onafgemaakt werk.
Dit alles voor 1200 Carolus Guldens.
Akte bevat meer info. 
 
45
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
46
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
47
Koopakte
Koopakte
Cornelis van Dommelen, drooger in de meestoof van Heijningen, wonende onder de gemeente van Fijnaart, koopt in de Hijgenhilschen polder, aan de Droogendijk een stuk land.
Ter grootte van 23 Ellen voor de somma van 350 gulden. 
 
48
Koopakte
Koopakte
 
 
49
Koopakte
Koopakte
 
 
50
Koopakte van Cornelis van Dommele
Koopakte van Cornelis van Dommele
Cornelis van Dommele 
 

    1 2 Volgende»