Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Documenten


Treffers 1 t/m 39 van 39     » Klikplaatjes-overzicht

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
50 jarig huwelijk advertentie
Aarnoudse Dommele
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
2
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
 
 
3
Gevangenis
Gevangenis
Cornelis Priem i.v.m. openbaar geweld tegen bedienende beambte
 
 
4
Gevangenis
Gevangenis
Gerardus Priem i.v.m. openbare dronkenschap 
 
5
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
Jan van Dommele koopt een huis, schuur en erf, ten westen van de Keethil te Sint Maartensdijk 
 
6
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
 
 
7
Huis verkoop 1
Huis verkoop 1
Verkoop van huis, erf en moestuin, gelegen Ruigenhilsche Droogendijk, onder Willemstad 
 
8
Huis verkoop 2
Huis verkoop 2
 
 
9
Huis verkoop 3
Huis verkoop 3
 
 
10
Huis verkoop 4
Huis verkoop 4
 
 
11
Koop grond 14-4-1741
Koop grond 14-4-1741
Land met bos gelegen in de polder van het Middelland, in de Jacob meester Oortsenhoek te Sint Maartensdijk.
Voor de somma van 143 Pond, 2 Schellingen en 5 Grooten Vlaams. 
 
12
Koop grond 6-4-1742
Koop grond 6-4-1742
Koop grond in de Oudeland polder, de Loteriehoek.
Voor 15 Pond en 8 Schellingen Vlaams 
 
13
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
Koop van een huis gelegen aan de Kaaistraat te Sint Maartensdijk.
Voor 950 Carolus Guldens.
Akten bevatten meer informatie.
 
 
14
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
 
 
15
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
Koop van een huis aan de Markt in Sint Maartensdijk, met de bijbehorende wagenmakers winkel. Winkel met gereedschap en gemaakt en onafgemaakt werk.
Dit alles voor 1200 Carolus Guldens.
Akte bevat meer info. 
 
16
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
17
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
18
Militaire inschrijving
Militaire inschrijving
Izaak Priem, met vermelding van vertrek naar NOI 
 
19
Testament
Testament
Opgemaakt na zijn 2e Huwelijk, waarin hij het huis na zijn overlijden nalaat aan zijn vrouw Adriana Grootenboer 
 
20
Testament
Testament
 
 
21
Transportakte
Transportakte
Koopakte van een huis gelegen aan de Brugstraat 135 (destijds) te Tholen. Voor het bedrag van 850 Gulden 
 
22
USA census Michigan 1910
USA census Michigan 1910
Vermelding van Cornelis Priem (geb 1842. De hier vermeldde Jacoba moet Tannetje Francina van Burg zijn. 
 
23
USA census Michigan 1920
USA census Michigan 1920
 
 
24
USA census Michigan 1930
USA census Michigan 1930
 
 
25
Verkoop grond
Verkoop grond
De helft van het eerder gekochte land.
 
 
26
Verkoop grond 1-5-1741
Verkoop grond 1-5-1741
 
 
27
Verkoop huis
Verkoop huis
Verkoop van een huis en erf gelegen aan de Keethil 49, Sint Maartensdijk.
Voor de somma van 54 Pond en 5 Schellingen Vlaams.
Mede 1 Pond Vlaams voor de stenen varkensbak. 
 
28
Verkoop huis
Verkoop huis
 
 
29
Verkoop huis
Verkoop huis
 
 
30
Verkoop huis
Verkoop huis
 
 
31
Verkoop huis 10-10-1778
Verkoop huis 10-10-1778
Na het overlijden van Pieter en Pieternella wordt dit huis verkocht door de schoonzoon, Cornelis Pieterse Dane 
 
32
Verkoop huis 10-10-1778
Verkoop huis 10-10-1778
 
 
33
Verkoop huis 27-11-1767
Verkoop huis 27-11-1767
Verkoop van het huis aan de markt te Sint Maartensdijk.
Voor 2600 Carolus Guldens (1900 Gulden losse goederen) 
 
34
Verkoop inboedel
Verkoop inboedel
Verkoop van de inboedel in 1867, met het voornemen te emigreren naar Amerika 
 
35
Verkoop inboedel
Verkoop inboedel
 
 
36
Verkoop inboedel
Verkoop inboedel
 
 
37
Verkoop land 28-5-1783
Verkoop land 28-5-1783
Verkoop van Zaailand in de Jan Pier Lauwenhoek, door de erfgenamen (de kinderen) aan Huibregt Scherpenisse.
In deze akte wordt ook de datum van overlijden van Adriaentje Marcelis vermeld. 
 
38
Verkoop land 28-5-1783
Verkoop land 28-5-1783
 
 
39
Verkoop land 28-5-1783
Verkoop land 28-5-1783