Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 70     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

Geregistreerd 10 mei 1860 
 
11
50 jarig huwelijk advertentie
Aarnoudse Dommele
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
12
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
 
 
13
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Gedateerd 18-10-1806 
 
14
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Comparanten: Cornelia van Antwerpen en Cornelis van Haastregt(de oudste) 
 
15
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Medecomparanten: Jacob van Haastregt, Jasper van Haastregt, Pieter van Haastregt, Cornelis van Haastregt en Arie Bunnik (echtgen. van Cornelia van Haastregt) 
 
16
Bezittingen van Jacob Priem
Bezittingen van Jacob Priem
1832 
 
17
Boedelopgave
Boedelopgave
Overgebracht bij Frans van Dommelen op 8-4-1700.
Staet van inventaris van de goederen die Paulijna Tintelaer, de echte wettige vrouw van Frans van Dommelen met de doot heeft ontruijmt ende nagelaten.

Overzicht van de baten 
 
18
Boedelopgave
Boedelopgave
Vervolg lasten en baten 
 
19
Boedelopgave
Boedelopgave
Totale baten, lasten en schulden 
 
20
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
 
 
21
Gevangenis
Gevangenis
Cornelis Priem i.v.m. openbaar geweld tegen bedienende beambte
 
 
22
Gevangenis
Gevangenis
Gerardus Priem i.v.m. openbare dronkenschap 
 
23
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
Jan van Dommele koopt een huis, schuur en erf, ten westen van de Keethil te Sint Maartensdijk 
 
24
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
 
 
25
Huis verkoop 1
Huis verkoop 1
Verkoop van huis, erf en moestuin, gelegen Ruigenhilsche Droogendijk, onder Willemstad 
 
26
Huis verkoop 2
Huis verkoop 2
 
 
27
Huis verkoop 3
Huis verkoop 3
 
 
28
Huis verkoop 4
Huis verkoop 4
 
 
29
Kaart
Kaart
Woning aan de (huidige) Molendijk te Staveniss. 
 
30
Kaart
Kaart
Positie aan de (huidige) Pilootweg te Stavenisse 
 
31
Kadasterdata
Kadasterdata
Kadastrale beschrijving van een stuk land en zijkant van de weg. Gelegen aan de (huidige) Pilootweg te Stavenisse. 
 
32
Kadastraal
Kadastraal
Ongeveer de ligging van het perceel 
 
33
Koop grond 14-4-1741
Koop grond 14-4-1741
Land met bos gelegen in de polder van het Middelland, in de Jacob meester Oortsenhoek te Sint Maartensdijk.
Voor de somma van 143 Pond, 2 Schellingen en 5 Grooten Vlaams. 
 
34
Koop grond 6-4-1742
Koop grond 6-4-1742
Koop grond in de Oudeland polder, de Loteriehoek.
Voor 15 Pond en 8 Schellingen Vlaams 
 
35
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
Koop van een huis gelegen aan de Kaaistraat te Sint Maartensdijk.
Voor 950 Carolus Guldens.
Akten bevatten meer informatie.
 
 
36
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
 
 
37
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
Koop van een huis aan de Markt in Sint Maartensdijk, met de bijbehorende wagenmakers winkel. Winkel met gereedschap en gemaakt en onafgemaakt werk.
Dit alles voor 1200 Carolus Guldens.
Akte bevat meer info. 
 
38
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
39
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
40
Koopakte
Koopakte
Cornelis van Dommelen, drooger in de meestoof van Heijningen, wonende onder de gemeente van Fijnaart, koopt in de Hijgenhilschen polder, aan de Droogendijk een stuk land.
Ter grootte van 23 Ellen voor de somma van 350 gulden. 
 
41
Koopakte
Koopakte
 
 
42
Koopakte van Cornelis van Dommele
Koopakte van Cornelis van Dommele
Cornelis van Dommele 
 
43
Lening
Lening
Lening van 600 gulden 
 
44
Militaire inschrijving
Militaire inschrijving
Izaak Priem, met vermelding van vertrek naar NOI 
 
45
Onderpand
Onderpand
Een huis en erf staande in de gemeente Klundert, gelegen:
ten noorden van de Wal, ten oosten ten Suurs, ten westen van den Boom en ten zuidende straat.
Gelegen sectie H, nummer 293, ter grootte van 84 ellen. 
 
46
Testament
Testament
Opgemaakt na zijn 2e Huwelijk, waarin hij het huis na zijn overlijden nalaat aan zijn vrouw Adriana Grootenboer 
 
47
Testament
Testament
 
 
48
Testament
Testament
Pieter Marinusse Noom 1
Op de 14e maert 1699 zijn voor de weeskamer verschenen: Jobti van Dommelen wedw van Ptr Marinusse Noom en Jan Daniels Oversloot, bruidegom van voornoemde weduwe.
Gecompareerd door Jan van Dommelen, haren broeder en Marinus Noom, de grootvader van de weesen.
De weesen: Jan, Matje, Pieter, Cornelia, Jannetje en Baerent. 
 
49
Testament
Testament
Pieter Marinusse Noom 2 
 
50
Transportakte
Transportakte
Koopakte van een huis gelegen aan de Brugstraat 135 (destijds) te Tholen. Voor het bedrag van 850 Gulden 
 

    1 2 Volgende»