Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 63     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

Geregistreerd 10 mei 1860 
 
11
50 jarig huwelijk advertentie
Aarnoudse Dommele
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
12
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
 
 
13
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Gedateerd 18-10-1806 
 
14
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Comparanten: Cornelia van Antwerpen en Cornelis van Haastregt(de oudste) 
 
15
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Medecomparanten: Jacob van Haastregt, Jasper van Haastregt, Pieter van Haastregt, Cornelis van Haastregt en Arie Bunnik (echtgen. van Cornelia van Haastregt) 
 
16
Bezittingen van Jacob Priem
Bezittingen van Jacob Priem
1832 
 
17
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
 
 
18
Gevangenis
Gevangenis
Cornelis Priem i.v.m. openbaar geweld tegen bedienende beambte
 
 
19
Gevangenis
Gevangenis
Gerardus Priem i.v.m. openbare dronkenschap 
 
20
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
Jan van Dommele koopt een huis, schuur en erf, ten westen van de Keethil te Sint Maartensdijk 
 
21
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
 
 
22
Huis verkoop 1
Huis verkoop 1
Verkoop van huis, erf en moestuin, gelegen Ruigenhilsche Droogendijk, onder Willemstad 
 
23
Huis verkoop 2
Huis verkoop 2
 
 
24
Huis verkoop 3
Huis verkoop 3
 
 
25
Huis verkoop 4
Huis verkoop 4
 
 
26
Kaart
Kaart
Woning aan de (huidige) Molendijk te Staveniss. 
 
27
Kaart
Kaart
Positie aan de (huidige) Pilootweg te Stavenisse 
 
28
Kadasterdata
Kadasterdata
Kadastrale beschrijving van een stuk land en zijkant van de weg. Gelegen aan de (huidige) Pilootweg te Stavenisse. 
 
29
Kadastraal
Kadastraal
Ongeveer de ligging van het perceel 
 
30
Koop grond 14-4-1741
Koop grond 14-4-1741
Land met bos gelegen in de polder van het Middelland, in de Jacob meester Oortsenhoek te Sint Maartensdijk.
Voor de somma van 143 Pond, 2 Schellingen en 5 Grooten Vlaams. 
 
31
Koop grond 6-4-1742
Koop grond 6-4-1742
Koop grond in de Oudeland polder, de Loteriehoek.
Voor 15 Pond en 8 Schellingen Vlaams 
 
32
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
Koop van een huis gelegen aan de Kaaistraat te Sint Maartensdijk.
Voor 950 Carolus Guldens.
Akten bevatten meer informatie.
 
 
33
Koop huis 2-9-1768
Koop huis 2-9-1768
 
 
34
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
Koop van een huis aan de Markt in Sint Maartensdijk, met de bijbehorende wagenmakers winkel. Winkel met gereedschap en gemaakt en onafgemaakt werk.
Dit alles voor 1200 Carolus Guldens.
Akte bevat meer info. 
 
35
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
36
Koop huis 21-6-1720
Koop huis 21-6-1720
 
 
37
Koopakte
Koopakte
Cornelis van Dommelen, drooger in de meestoof van Heijningen, wonende onder de gemeente van Fijnaart, koopt in de Hijgenhilschen polder, aan de Droogendijk een stuk land.
Ter grootte van 23 Ellen voor de somma van 350 gulden. 
 
38
Koopakte van Cornelis van Dommele
Koopakte van Cornelis van Dommele
Cornelis van Dommele 
 
39
Lening
Lening
Lening van 600 gulden 
 
40
Militaire inschrijving
Militaire inschrijving
Izaak Priem, met vermelding van vertrek naar NOI 
 
41
Onderpand
Onderpand
Een huis en erf staande in de gemeente Klundert, gelegen:
ten noorden van de Wal, ten oosten ten Suurs, ten westen van den Boom en ten zuidende straat.
Gelegen sectie H, nummer 293, ter grootte van 84 ellen. 
 
42
Testament
Testament
Opgemaakt na zijn 2e Huwelijk, waarin hij het huis na zijn overlijden nalaat aan zijn vrouw Adriana Grootenboer 
 
43
Testament
Testament
 
 
44
Transportakte
Transportakte
Koopakte van een huis gelegen aan de Brugstraat 135 (destijds) te Tholen. Voor het bedrag van 850 Gulden 
 
45
USA census Michigan 1910
USA census Michigan 1910
Vermelding van Cornelis Priem (geb 1842. De hier vermeldde Jacoba moet Tannetje Francina van Burg zijn. 
 
46
USA census Michigan 1920
USA census Michigan 1920
 
 
47
USA census Michigan 1930
USA census Michigan 1930
 
 
48
Verkoop grond
Verkoop grond
De helft van het eerder gekochte land.
 
 
49
Verkoop grond 1-5-1741
Verkoop grond 1-5-1741
 
 
50
Verkoop huis
Verkoop huis
Verkoop van een huis en erf gelegen aan de Keethil 49, Sint Maartensdijk.
Voor de somma van 54 Pond en 5 Schellingen Vlaams.
Mede 1 Pond Vlaams voor de stenen varkensbak. 
 

    1 2 Volgende»