Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Weeskamer


Treffers 1 t/m 50 van 79     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia Voorstelling

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Vermelding van het overlijden van Cornelis Hutspot. Inventarisatie van de aanwezige goederen.
Ook worden de kinderen vermeld.

Vermelding van het huis. 
 
2

Vermelding van 2 stukken land (wei), een schuldenaar, inventaris van het huis en inventaris van de winkel?? 
 
3

Opsomming van de totale baten.

Verder de lasten. 
 
4

Vervolg van de lasten. 
 
5

Vervolg van de lasten. 
 
6

Som van de lasten 
 
7

Boedelverdeling na het overlijden van Cornelia Priem, weduwe van Cornelis Pinte, door Jan Houk.

Met vermelding van begunstigden.
 
 
8

Beschrijving goederen 
 
9

Beschrijving goederen 
 
10
1
1
Registratie van de doop van Arie Vieveen. Doop inschrijving niet te vinden in de doopboeken van Veur.
De Regtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage 
 
11
10
10
idem 
 
12
11
11
 
 
13
2
2
In de Rooms Catholieke gemeente van Veur is geen doopinschrijving te vinden.
Aldus de verklaring van de Schout van Veur, d.d. 23-12-1822. 
 
14
3
3
 
 
15
4
4
Vermelding van 6 getuigen: Jacob Vieveen, Jan Vieveen, Jasper Bentvelsen, Cornelis Bentvelsen, Jacob van der Kleij en Jacobus van Veen. 
 
16
5
5
Verklaring van de getuigen. 
 
17
6
6
idem 
 
18
7
7
idem 
 
19
8
8
idem 
 
20
9
9
Legalisatie van de verklaringen door de Rechtbank 
 
21
Boedelverdeling
Boedelverdeling
 
 
22
NotariŽle registratie
NotariŽle registratie
 
 
23
Testament
Testament
Testament opgemaakt voor Jacob Priem na het overlijden van zijn 1e vrouw Meertijntje Jandr. Nalatende 4 kinderen, 1 kind, Jacob, is waarschijnlijk vroeg daarna overleden. 
 
24
Testament
Testament
 
 
25
Testament
Testament
Opgemaakt testament.
Met vermelding van de voogd 
 
26
Testament
Testament
Beschrijving van de inboedel, de baten. 
 
27
Testament
Testament
Boedelbeschrijving, baten en lasten 
 
28
Testament
Testament
Beschrijving van de verdere lasten.
Toevoeging van de voogd van de kinderen 
 
29
Testament
Testament
Opgemaakt na het overlijden van Cornelia Karre, de 2e vrouw van de inmiddels overleden Jacob.
Het vervolg is in te zien in het album bij de zoon Johannis 
 
30
Testament
Testament
Opgemaakt na het overlijden van Janna Cijs, ten bate van Isak Priem.
Hierin wordt ook de datum van overlijden van Janna vermeld.
De baten. 
 
31
Testament
Testament
Vervolg van de baten 
 
32
Testament
Testament
Opsomming van de lasten.
De vermelding van het vermogen. 
 
33
Testament
Testament
Aldus opgemaakt d.d. 12-3-1789 
 
34
Testament
Testament
Priem Witte 
 
35
Testament
Testament
Testament opgemaakt na het overlijden van Matje Johannisdr de Witte, Jacob Priem was eerder overleden.
Nagelaten kinderen:
Isaak 9 Jaaren
Adriaantje 6 Jaaren
Maatje 3 Jaaren

Overzicht van de baten
Johannis ca 1 Jaar 
 
36
Testament
Testament
Vervolg van de baten 
 
37
Testament
Testament
Vervolg van de baten 
 
38
Testament
Testament
Vervolg van de baten 
 
39
Testament
Testament
Vervolg van de baten 
 
40
Testament
Testament
Vervolg van de baten 
 
41
Testament
Testament
Opsomming van de lasten.
Totaal vermogen 
 
42
Testament
Testament
Verdere uitleg verdeling nagelaten bezittingen.
Met name het deel van de kinderen:
Jacob 5 jaaren
Cornelis 4 jaar
Sara 4 maanden 
 
43
Testament
Testament
Vervolg verdere afhandeling 
 
44
Testament
Testament
Hendrik van Dommelen 1
Hierin wordt vermeld: zijn overlijden, en het testament opgemaakt voor zijn weduwe Elisabet Crijns en zijn zoon Johannes.
Nu is de vraag of Johannes een kind is van Elisabet Crijns of zijn eerste vrouw Catarina Jans van Beveren. 
 
45
Testament
Testament
Hendrik van Dommelen 2 
 
46
Testament
Testament
Jacob van Haastrecht en Cornelia van Antwerpen 
 
47
Testament
Testament
Opgemaakt 2 juli 1808 
 
48
Testament
Testament
Cornelia van Antwerpen laat vastleggen dat ze haar nalatenschap verdeelt over de kinderen. 
 
49
Testament
Testament
Benoemt Cornelia van Haastrecht, getrouwd met Arij Bunnik 
 
50
Testament
Testament
Voorts Jacobus, Jasper, Pieter en Cornelis van Haastrecht.
Verdeling van het vermogen onder hen. 
 

    1 2 Volgende»