Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 266

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 172 Goodrich str Grand Rapids in 1940 woonde nog een kleinzoon op het adres Seridan ave, William geb ca 1930
Bij het overlijden van Wilhelmus (William) in 1953, hadden hij en Catherine nog 3 levende zonen en 4 levende dochters, 8 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
1 dochter is getrouwd met Harrold Reilly, 1 met William Price en 1 met Joseph Strzalka.
Dochter Katherine is niet getrouwd. 
van Dommelen, Willhelmus (William) (I1419)
 
2 7-12-1859
In het inschrijvingsregister van de wezen in de koloniën van de Maatschappij van weldadigheid en Veenhuizen III opgenomen.

15-2-1868
Vrijwillig in militaire dienst getreden bij het 8ste Reg. Inf. 
van Haastrecht, Arnoldus (I10051)
 
3 aan een 'borstquaal en verval van kragten' Braber, Kommertje Bestmanse (I397)
 
4 Adriana wordt vermeld in de sensus van 1900 Holland Iowa Grootenboer, Adriana (I1804)
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Girmscheid, Privé (I11788)
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Kroon, Privé (I5624)
 
7 Alida vertrok op 19-10-1912 Rotterdam en kwam op 29-10-1912 met de Nieuw Amsterdam aan op Ellis Island, met bestemming 123 Graystreet Paterson van Dommelen, Alida (I1063)
 
8 Als vader wordt in de geboorte akte vermeld: Govert van Wouw.
Hij en Marijtje zijn nooit getrouwd.
Het is onbekend welke Govert dit is, maar het zou zeer goed kunnen zijn dat hij al getrouwd was. 
van Haasteren, Sijmen (I15098)
 
9 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Dommelen, Privé (I5496)
 
10 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2839
 
11 Antonius Bach & Johanna Bos dp 29-5-1732 Den Bosch RK dopen (oud: Joannes Bos en Petronilla van Valkenborgh)

o Joannes Antonius Bach 1752

o Henricus Bach dp 15-6-1755

Den Bosch RK dopen

o Susanna Bach dp 20-9-1758 Den Bosch RK dopen

o Adriana Bach dp 11-9-1760Den Bosch RK dopen-1832 & Joannes Moser

...

o Martinus Bach dp 11-11-1763 Den Bosch RK dopen

o Bernardus dp 28-11-1765 Den Bosch RK 
Pach, Antonius (I6808)
 
12 Archiefnummer 31 Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom Inventarisnummer 6 Registernaam RK doopboek 1768-1780 Code BOZ210000017 Periode register 1768-1780 Religie katholiek Diversen Vader uit Bergen op Zoom, moeder uit
Halsteren. Plaats doop Bergen op Zoom Datum doop 26-10-1774 Kind Helena Ditvorst Geslacht v Datum doop 26-10-1774 Vader Joannes Ditvorst Moeder Petronilla de Beuck Getuige 1 Dionysius Ditvorst Getuige 2 Maria Scheurbiers 
Ditvorst, Helena (I669)
 
13 Armmeester te Stavenisse van 1637-1639, gezworene van de dijkage 1645.
Overleden tussen: 17 februari 1661 en 2 januari 1662 Las. nr. 5899 folio 150 en 184 verso Priems,

Jacob, landbouwer, wonende te Kempenhofstedepolder, is geboren 1600 te Scherpenisse.
Hij was eerder gehuwd (1) met Claesdr., Lysbeth. Lysbeth is overleden 1627.
Hij trouwt 03 oktober 1627 te Stavenisse (2) met 5913 Izaaksdr., Pieterken is geboren 1600 te Stavenisse.

Pachtte grond in de Oud- en Nieuw Kempenshofstede-polder, de polder Stavenisse en de polder Zuidmoer 1625-1656 (RAZE 5936, div. plaatsen, zie ZA, Gen. Afsch. 198);

Wordt 12-7-1656 omschreven als "Jacob Priem op 't Scheld" (RAZE 5936, fol. 131);

Armmeester Stavenisse 1637-1639; schepen ald. (1634); tijdelijk gezworene dijkage 1645;
fungeerde nog als pachter en borg 2-1661 (RAZE 5936, fol. 155);
Overl. Stavenisse tussen 17-2-1661 (RAZE 5899, fol. 150) en 2-1-1662 (RAZE 5899, fol. 184 v);

Tr. (1) Lijsbeth Claesdr., overl. vóór 1627; tr. (2) Stavenisse 3-10-1627
(uit dit huwelijk zeven kinderen Stavenisse 1628-1642). (ook: 4956). 
Priem, Jacob Jacobse (I3455)
 
14 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Wit, Privé (I6166)
 
15 Belijdenis 7 juli 1621 Las. nr. 5899 folio 90 verso
Zij was een dochter van Wolphaert Jacobs, landman in Westkerke, en Petronella Cornelis Zij huwde II Stavenisse voor 10 januari 1613 Marinus Cornelis Anthonis, geb. < 1591, secretaris van
Stavenisse. Stavenisse (Raze 5899, fol 91 en volgende akten), betreffende een geschil tussen haar erfgenamen 
Wolphaertsdr., Neeltje (I4689)
 
16 Belijdenis gedaan te Stavenisse op 24-3-1660. Lidmaat in Stavenisse 1674. Priem, Neeltje Jacobs (I3643)
 
17 Belijdenis te Stavenisse 5 april 1651 Las. nr. 5900 folio 7; Pachtte grond in de Oud-Kempenhofstedepolder (13-3-1656) en de polder Zuidmoer (11-7-1657) Priem, Jacob Jacobse (I3454)
 
18 Beroep bij huwelijk: smid Korting, Julius Johan Cornelis (I14908)
 
19 Beroep in 1904, banketbakker, in 1908, kok van Haasteren, Rosier Adriaan (I11229)
 
20 Beroep: 1937-1961 Pastoor van Haaster, Theodorus Gerardus (I11005)
 
21 Beroep: landman en schepen van Poortvliet Woonde vanaf 1684 in Malland. Las. nr. 5693 folio 89 Priems, Jacob, wonende te Malland, is gedoopt 27 september 1654 te Stavenisse, is overleden 1708. Woonde in Malland op een boerderij die later
bewoond werd door Pieter Klase Bruynzeel. 
Priem, Jacob Jacobse (I3453)
 
22 Bij de doop van haar dochter was zij overleden Priem, Cornelia (I3313)
 
23 Bij doop Pieter get: Iman Rosendael, Mayken Janse en Neeltje Franse opm. in onecht geboren van Dommelen, Pieter Janse (I1399)
 
24 Bij haar overlijden had zij 11 kleinkinderen, 17 achter kleinkinderen en leefden nog 3 zussen en 1 broer van Dommelen, Hazel May (I1179)
 
25 Bruid in 1760 Colijnsplaat BRUIDEGOM : Jan Johannissen BRUID : Pieternella van Dommele Plaats trouwen : Colijnsplaat Trouwdatum : 1760 Opmerking : Attestatie naar Colijnsplaat 3 november 1760 Bron : DTBL Zierikzee 5B (Index NG
trouwregisters 1751-1810). Gemaakt door P.D. de Vos, originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan 
van Dommelen, Pieternella (I1401)
 
26 Chicago Jones, Margaret (I7124)
 
27 Christina is door de vader Abraham van der Slikke niet erkend als dochter van Dommele, Christina (I719)
 
28 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Haasteren, Privé (I11702)
 
29 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Haastrecht, Privé (I13947)
 
30 Cornelis heeft mogelijk nog een kind laten begraven te Stavenisse op 17-10-1757 Priem, Cornelis (I3351)
 
31 Cornelis Jer. Dorst Bruidegom trouwgeld op vrijdag 23 augustus 1799 Stavenisse Bruidegom : Cornelis Jer. Dorst, boer Bruid : Maria van den Berg Datum betaling trouwgeld : 23-08-1799 Plaats : Stavenisse Dorst, Cornelis Jeremiasse (I1437)
 
32 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zwart, Privé (I7399)
 
33 d.d 24-10-1885 Strijen: Pieter, thans bevindende in Amerika, heeft een hypothecaire geldlening opgenomen bij Theunis Broere, meester timmerman te 's Gravendeel. Hij doet geen aflossing plus rente. Diensvolgens wordt krachtens akte zijn
onroerend goed t.w. huis, schuur en erf te Strijensas ter schulddelging in het openbaar geveild en verkocht. Opbrengst fl 520 
van Dommelen, Pieter (I1394)
 
34 Danker Pieter Neele, landbouwer, en Jozina Hoek Neele, Pieternella Elizabeth (I5748)
 
35 Datum : 1791-10-13 Koper : Antoni Stormesand Verkoper : Maetie Priem, diens erven Locatie : Stavenisse Object 1 : hof Object 2 : land Prijs :  Priem, Maatje (I3579)
 
36 Dienstbode Vertrok op 9 november 1907 naar Noordgouwe en keerde 5 juni 1908 terug naar Nieuwerkerk. Op 23 november 1908 vertrok zij naar Zierikzee van Dommelen, Fransina (I1158)
 
37 Dijkgraaf en schepen te Stavenisse. Hij was rentmeester van de Heer van Stavenisse Cornelis Dimmense (I662)
 
38 Dochter van Arie Hermanus Pijpers, erkend kind, De moeder Pietertje is nooit getrouwd met Arie Hermanus. van Haastere, Petronella Adriana (I15086)
 
39 Doop mogelijk 5-8-1646 Scherpenisse Lepeltak, Krijntje Jacobs (I6567)
 
40 Doopdatum is vermeld als voor de geb datum Hage, Maria (I1878)
 
41 Door vader gedoopt op 7 jarige leeftijd, volgens verklaring van vader op zijn sterfbed Ketting, Janus(Johannis) (I2315)
 
42 Eerder gehuwd geweest met Sijtze Roukema Vader Leendert Olree Moeder Adriaantje Otte Olree, Lena (I3006)
 
43 Elisabeth Jacoba dopeling Joris Gillisse Muste vader Liertje Laurens Verbost moeder Toegang Dopen Dreischor 1644-1811 Datum 18/10/1767 datum huwelijk ouders 1763 Muste, Elizabeth Jacoba Jorisse (I2907)
 
44 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Dommele, Laurens Adam (I880)
 
45 Emigratie naar VS???? vlgs bev reg Fijnaart van Dommele, Quirina (I1017)
 
46 Emigreert 16 apr 1887 naar Noord Amerika Kunst, Kornelis (I2543)
 
47 Erkend bij huw 25-2-1909 Priem (Geb vd Berge), Marina (I3596)
 
48 Erkenning door de vader op 12-3-1904. De moeder overleden te Noordgouwe 9-3-1904. van Steijn, Andries (I4123)
 
49 f 137v 30/10/1670 Compareren Joos Anthonisse van de Slycke en Jacob Machielsen, beiden wonende te Stavenisse,
die verklaren, ten verzoeke van Abraham Jacobsen Priem, te weten dat Priem van Meeus Anthonisse van der Dijck heeft gebruikt
over 1663 en 1664 de helft van een portie van 11 gemeten land,
toegekomen hebbende mevr. Dirxl[an]t, waarvan Meeus Anthonisse de ene, en
Priem de andere helft van heeft genoten, zonder dat Priem de vruchten van Meeus Anthonsse “over desselfs alfwas over die jaren heeft geprofiteert”.

Getuigen: baljuw Troost en secretaris Abraham Jacobse Uyl. 
Priem, Abraham (I3255)
 
50 Frans woonde in 1870 bij Marinus en Adriana Grootenboer in Michigan. In 1880 was hij gehuwd met Lucie (Lubenga) en had daarmee 1 kind Siebo (3 jr). Beroep in 1880 rag peddler (straatverkoper) van Dommelen, Frans (I1155)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»