Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 282

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 172 Goodrich str Grand Rapids in 1940 woonde nog een kleinzoon op het adres Seridan ave, William geb ca 1930
Bij het overlijden van Wilhelmus (William) in 1953, hadden hij en Catherine nog 3 levende zonen en 4 levende dochters, 8 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
1 dochter is getrouwd met Harrold Reilly, 1 met William Price en 1 met Joseph Strzalka.
Dochter Katherine is niet getrouwd. 
van Dommelen, Willhelmus (William) (I1419)
 
2 2 geboorte akten gevonden met verschillende nummers.
Bij archief Amsterdam akte nr 13784
Bij Family Search akte nr 13774 
Nanninga, Hendrik Coenraad (I14020)
 
3 7-12-1859
In het inschrijvingsregister van de wezen in de koloniën van de Maatschappij van weldadigheid en Veenhuizen III opgenomen.

15-2-1868
Vrijwillig in militaire dienst getreden bij het 8ste Reg. Inf. 
van Haastrecht, Arnoldus (I10051)
 
4 aan een 'borstquaal en verval van kragten' Braber, Kommertje Bestmanse (I397)
 
5 Adriana wordt vermeld in de sensus van 1900 Holland Iowa Grootenboer, Adriana (I1804)
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Girmscheid, Privé (I11788)
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Kroon, Privé (I5624)
 
8 Alida vertrok op 19-10-1912 Rotterdam en kwam op 29-10-1912 met de Nieuw Amsterdam aan op Ellis Island, met bestemming 123 Graystreet Paterson van Dommelen, Alida (I1063)
 
9 Als vader wordt in de geboorte akte vermeld: Govert van Wouw.
Hij en Marijtje zijn nooit getrouwd.
Het is onbekend welke Govert dit is, maar het zou zeer goed kunnen zijn dat hij al getrouwd was. 
van Haasteren, Simon (I15098)
 
10 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Dommelen, Privé (I5496)
 
11 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Privé van Dommelen / Privé Erris (F2839)
 
12 Archiefnummer 31 Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom Inventarisnummer 6 Registernaam RK doopboek 1768-1780 Code BOZ210000017 Periode register 1768-1780 Religie katholiek Diversen Vader uit Bergen op Zoom, moeder uit
Halsteren. Plaats doop Bergen op Zoom Datum doop 26-10-1774 Kind Helena Ditvorst Geslacht v Datum doop 26-10-1774 Vader Joannes Ditvorst Moeder Petronilla de Beuck Getuige 1 Dionysius Ditvorst Getuige 2 Maria Scheurbiers 
Ditvorst, Helena (I669)
 
13 Armmeester te Stavenisse van 1637-1639, gezworene van de dijkage 1645.
Overleden tussen: 17 februari 1661 en 2 januari 1662 Las. nr. 5899 folio 150 en 184 verso Priems,

Jacob, landbouwer, wonende te Kempenhofstedepolder, is geboren 1600 te Scherpenisse.
Hij was eerder gehuwd (1) met Claesdr., Lysbeth. Lysbeth is overleden 1627.
Hij trouwt 03 oktober 1627 te Stavenisse (2) met 5913 Izaaksdr., Pieterken is geboren 1600 te Stavenisse.

Pachtte grond in de Oud- en Nieuw Kempenshofstede-polder, de polder Stavenisse en de polder Zuidmoer 1625-1656 (RAZE 5936, div. plaatsen, zie ZA, Gen. Afsch. 198);

Wordt 12-7-1656 omschreven als "Jacob Priem op 't Scheld" (RAZE 5936, fol. 131);

Armmeester Stavenisse 1637-1639; schepen ald. (1634); tijdelijk gezworene dijkage 1645;
fungeerde nog als pachter en borg 2-1661 (RAZE 5936, fol. 155);
Overl. Stavenisse tussen 17-2-1661 (RAZE 5899, fol. 150) en 2-1-1662 (RAZE 5899, fol. 184 v);

 
Priem, Jacob Jacobse (I3455)
 
14 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Wit, Privé (I6166)
 
15 Belijdenis 7 juli 1621 Las. nr. 5899 folio 90 verso
Zij was een dochter van Wolphaert Jacobs, landman in Westkerke, en Petronella Cornelis Zij huwde II Stavenisse voor 10 januari 1613 Marinus Cornelis Anthonis, geb. < 1591, secretaris van
Stavenisse. Stavenisse (Raze 5899, fol 91 en volgende akten), betreffende een geschil tussen haar erfgenamen 
Wolphaertsdr., Neeltje (I4689)
 
16 Belijdenis gedaan te Stavenisse op 24-3-1660. Lidmaat in Stavenisse 1674. Priem, Neeltje Jacobs (I3643)
 
17 Belijdenis te Stavenisse 5 april 1651 Las. nr. 5900 folio 7; Pachtte grond in de Oud-Kempenhofstedepolder (13-3-1656) en de polder Zuidmoer (11-7-1657) Priem, Jacob Jacobse (I3454)
 
18 Beroep in 1904, banketbakker, in 1908, kok van Haasteren, Rosier Adriaan (I11229)
 
19 Beroep: 1937-1961 Pastoor van Haaster, Theodorus Gerardus (I11005)
 
20 Beroep: landman en schepen van Poortvliet Woonde vanaf 1684 in Malland. Las. nr. 5693 folio 89 Priems, Jacob, wonende te Malland, is gedoopt 27 september 1654 te Stavenisse, is overleden 1708. Woonde in Malland op een boerderij die later
bewoond werd door Pieter Klase Bruynzeel. 
Priem, Jacob Jacobse (I3453)
 
21 Bij de doop van een kind (Jobje) van zus Jannetje Noom met Abraham Pavias, 27-2-1729, worden Cornelia en Barend Noom nog genoemd als getuigen. Noom, Cornelia (I1216)
 
22 Bij de doop van een kind (Jobje) van zus Jannetje Noom met Abraham Pavias, 27-2-1729, worden Cornelia en Barend Noom nog genoemd als getuigen. Noom, Barend (I5019)
 
23 Bij de doop van haar dochter 28-2-1734 wordt vermeld dat zij inmiddels is overleden. Priem, Aarjaentie (I3244)
 
24 Bij de doop van haar dochter was zij overleden Priem, Cornelia (I3313)
 
25 Bij doop Pieter get: Iman Rosendael, Mayken Janse en Neeltje Franse opm. in onecht geboren van Dommelen, Pieter Janse (I1399)
 
26 Bij haar overlijden had zij 11 kleinkinderen, 17 achter kleinkinderen en leefden nog 3 zussen en 1 broer van Dommelen, Hazel May (I1179)
 
27 Bruid in 1760 Colijnsplaat BRUIDEGOM : Jan Johannissen BRUID : Pieternella van Dommele Plaats trouwen : Colijnsplaat Trouwdatum : 1760 Opmerking : Attestatie naar Colijnsplaat 3 november 1760 Bron : DTBL Zierikzee 5B (Index NG
trouwregisters 1751-1810). Gemaakt door P.D. de Vos, originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan 
van Dommelen, Pieternella (I1401)
 
28 Chicago Jones, Margaret (I7124)
 
29 Christina is door de vader Abraham van der Slikke niet erkend als dochter van Dommele, Christina (I719)
 
30 Christina trouwt in de woning van haar vader waar ze ziek te bed lag. Gehuwd door predikant Willem Westerweel in bijzijn van schepenen Jacob van 't Groenewout en Pier Seijs Gezin: Jacob Priem / Christina Bruijnzeel (F1192)
 
31 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Haasteren, Privé (I11702)
 
32 Cornelia is een onecht kind van Cornelis van Haasteren en Jannetje Vermeulen. Zij waren niet getrouwd, maar Cornelis wel met Engeltje Vergunst van Haasteren, Cornelia (I15486)
 
33 Cornelis heeft mogelijk nog een kind laten begraven te Stavenisse op 17-10-1757 Priem, Cornelis (I3351)
 
34 Cornelis Jer. Dorst Bruidegom trouwgeld op vrijdag 23 augustus 1799 Stavenisse Bruidegom : Cornelis Jer. Dorst, boer Bruid : Maria van den Berg Datum betaling trouwgeld : 23-08-1799 Plaats : Stavenisse Dorst, Cornelis Jeremiasse (I1437)
 
35 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zwart, Privé (I7399)
 
36 d.d 24-10-1885 Strijen: Pieter, thans bevindende in Amerika, heeft een hypothecaire geldlening opgenomen bij Theunis Broere, meester timmerman te 's Gravendeel. Hij doet geen aflossing plus rente. Diensvolgens wordt krachtens akte zijn
onroerend goed t.w. huis, schuur en erf te Strijensas ter schulddelging in het openbaar geveild en verkocht. Opbrengst fl 520 
van Dommelen, Pieter (I1394)
 
37 Danker Pieter Neele, landbouwer, en Jozina Hoek Neele, Pieternella Elizabeth (I5748)
 
38 Datum : 1791-10-13 Koper : Antoni Stormesand Verkoper : Maetie Priem, diens erven Locatie : Stavenisse Object 1 : hof Object 2 : land Prijs :


Maetje wordt waarschijnlijk vermeld als getuige bij de doop van: Marij Kolle, dochter van Crijn Cornelisse Kolle en Maetje Michiels, op 18-7-1677 te Stavenisse 
Priem, Maatje (I3579)
 
39 Datum ontleend aan het bevolkingsregister. Priem, Jacob (I3433)
 
40 Datum van overlijden niet bekend, haar lichaam is op 17 okt gevonden in Oud-Vossemeer Quist, Jozina Cornelia (I3757)
 
41 Dienstbode Vertrok op 9 november 1907 naar Noordgouwe en keerde 5 juni 1908 terug naar Nieuwerkerk. Op 23 november 1908 vertrok zij naar Zierikzee van Dommelen, Fransina (I1158)
 
42 Dijkgraaf en schepen te Stavenisse. Hij was rentmeester van de Heer van Stavenisse Cornelis Dimmense (I662)
 
43 Dingneken Jacobs was in 1597 wed van: Jacob Jacobsen Locxkens Coppen Dingneken Jacobs (I15163)
 
44 Dit gezin wordt vermeld bij de doop van de dochter in Tholen.
Bron: NH dopen Tholen afschrift Hollestelle, dtb 46, blad 42

Mogelijk is Francois een militair 
Gezin: Fransois Revel / Leuntie Priems (F5480)
 
45 Dochter van Arie Hermanus Pijpers, erkend kind, De moeder Pietertje is nooit getrouwd met Arie Hermanus. van Haastere, Petronella Adriana (I15086)
 
46 Doop mogelijk 5-8-1646 Scherpenisse Lepeltak, Krijntje Jacobs (I6567)
 
47 Door vader gedoopt op 7 jarige leeftijd, volgens verklaring van vader op zijn sterfbed Ketting, Janus(Johannis) (I2315)
 
48 Een doop vermelding van Machias Boer is niet te vinden. Maar Machias is een niet veel voorkomende naam, hier. Er is nl. een Malchias gedoopt op 6-2-1695 te Stavenisse. Als ouders worden vermeld: Izaak Bakker en Adriaantje van Rossum.
De naam Bakker en Boer komen niet overeen, maar soms was er sprake van een bijnaam, en als je het eerste kind van Machias neemt, Adriana (vernoemd naar Adriaantje van Rossum?)  
Boer, Machias Izaakse (I15914)
 
49 Eerder gehuwd geweest met Sijtze Roukema Vader Leendert Olree Moeder Adriaantje Otte Olree, Lena (I3006)
 
50 Elisabeth Jacoba dopeling Joris Gillisse Muste vader Liertje Laurens Verbost moeder Toegang Dopen Dreischor 1644-1811 Datum 18/10/1767 datum huwelijk ouders 1763 Muste, Elizabeth Jacoba Jorisse (I2907)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»