Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Algemene verordening gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG over de gegevens op deze website het volgende:

De wet AVG is mijns inziens volkomen onduidelijk, wat betreft de verwerking van genealogische gegevens. of voorouderonderzoek. Er wordt maar 1 artikel vermeld en wel Grond 160.

Ook vind ik nergens, de volgende regels:

O.a het publiceren van gegevens over de geboorte (100 jaar na dato)

Het Publiceren van gegevens over het huwelijk ((75 jaar na dato)

Het publiceren van gegevens over het overlijden (50 jaar na dato)

Deze webiste bevat gegevens van personen. over de periode van rond 1500 tot heden ten dage.  Louter en alleen voor genealogisch- of voorouder onderzoek.


MAAR

Gegevens van personen. wat betreft details, zoals geboorte datum, huwelijks datum, overlijdens datum, religie, beroepen enz. worden niet weergegeven indien:

De geboorte datum binnen de periode van 100 jaren ligt, terug gerekend van heden ten dage.

De datum van het huwelijk binnen de periode van 75 jaren ligt, terug gerekend van heden ten dage.

De datum van overlijden ligt binnen de periode van 50 jaren, terug gerekend van heden ten dage.


Ook aanverwante artikelen bijvoorbeeld zoals: Woningkaarten, Persoonskaarten, Gezinskaarten en Data bevolkingsregister, die gekoppeld zijn aan deze personen, worden dan niet weergegeven.


Ook niet als ze weergeven zouden mogen worden met betrekking tot de hoofdpersoon, maar indien er een ander persoon aan gelinkt is die niet aan de criteria voldoet.


Ook worden nergens gegevens vermeld zoals: Burger Service Nummers, betaalgegevens, DNA gegevens.

Ook geen adressen, religies, ziekten of criminele gegevens van (mogelijk) nog levende personen..

Nu is er de vraag over een aantal specifieke situaties:

a. Er is gesteld dat gegevens van personen die overleden zijn, gepubliceerd mogen, dus niet onder de wet AVG vallen. Dus personen waarvan niet bekend is dat ze overleden zijn mogen eigenlijk niet gepubliceerd worden. Deze mogen ook geen vermelding meekrijgen van: vermoedelijk overleden.

Dus theoretisch iemand die geboren is in 1820, waarvan verder geen datum van overlijden te vinden is, zou niet gepubliceerd mogen worden. Ook niet met de vermelding vermoedelijk overleden. Terwijl toch redelijkerwijze aangenomen kan worden dat deze persoon niet meer zal leven (na 198 jaar).

b. Wat te doen met mensen die een advertentie in de media (bijv. de krant) zetten, met bijv. een aankondiging van een voorgenomen huwelijk, of de geboorte van een kind. Mag je deze gegevens overnemen en koppelen met de voorouder geschiedenis? Volgens de wet niet dus, terwijl betrokken personen dit zelf kenbaar maken.

c. Wat te doen met gegevens van iemand die bijv. in 1905 geboren is, en er geen datum van overlijden bekend is, terwijl er op dat moment bekend gemaakt wordt dat de oudste Nederlander (113 jr) overleden is. Dus mijn persoon zou dus overleden moeten zijn.

d. Fotos van graven, mogen volgens de wet wel gepubliceerd worden (persoon is overleden), of pas na een aantal jaren na overlijden?


Ik heb mijn uiterste best gedaan om aan deze wet (AVG) te voldoen. Mocht er iemand zijn die daar anders over denkt, of gegevens vind op de site vindt die verborgen hadden moeten zijn, zou deze dan contact met mij op willen nemen.


Nieuw:

Juni 2021: Nieuwe verbeterde bronvermeldingen met zo mogelijk een internet link. Nieuw zijn de hoofdbroncodes S1 t/m S60. Zie hiervoor: BRONNEN

Mei 2021: Inmiddels zijn er meer dan 5000 personen voorzien van 1 of meerder NIEUWE bronvermeldingen. Ook zijn er diverse akten toegevoegd, w/o meer dan 400 huwelijks akten en 300 doopvermeldingen..

Foto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Huidig Stavenisse NB IN BEWERKING!!!!
Huidig Stavenisse NB IN BEWERKING!!!!
Hierna volgen meerdere afbeeldingen van het eiland Tholen met Stavenisse over de jaren 1000 tot 1750, die gevonden zijn in verschillende archieven. Of de vermelde jaren ook kloppen is moeilijk te bewijzen.
Ook volgt een beknopte beschrijving over het ontstaan van Stavenisse. 
  7 jul 2021
Tholen rond 1100
Tholen rond 1100
De geschiedschrijver Boxchornnl, deelt mede dat hij aan een "Seecker met de handt gheschreven Chronycxken" de volgende aantekeningen ontleende : "Stavenisse, 't welck was een eylandt voor de inundatie des jaars 1509, is sichtens lange tijd ghebleven verdronken met sijn dorpen, Daer plachten te wesen vier dorpen en een casteel, ghenaemt 't Huys ter Doest. De hooftparochie ende 't principaelste dorp heette Stavenisse." Toen al had het zijn eigen heren en vooral ook zijn eigen ridders. Die wetenschap is ontleend aan het huwelijkscontract van graaf Floris, dat op 5 maart 1214 werd ondertekend door ridder Betto van Stavenisse. Verder is er weinig informatie bewaard gebleven, behalve dat Ter doest op enkele topografische kaarten wordt weergegeven. 
  7 jul 2021
Tholen rond 1250
Tholen rond 1250
In 1288 was er weer een stormvloed waarin duizenden mensen omkwamen. De prominente Melis Stoke, klerk van Floris de Vijfde, zag het aan en noteerde in zijn Rijnkroniek:
Download Kroniek Melis Stoke.
Al Zeelandt verdronc seckerlike Sonder Walcheren en Wolfaertsdike In 1304 ging Stavenisse in de golven onder en wel op St. Katharijnendag. Van dorp, parochiekerk en huis Ter Doest was niets meer over dan een aan de getijden overgegeven drijvende enclave.
 
  7 jul 2021
Tholen rond het jaar 1000
Tholen rond het jaar 1000
Het eiland van Stavenisse werd al in een oorkonde van 1206 genoemd. Aan de noordkant ervan lag Oud-Kempenhofstede.

De polder van Oud-Kempenhofstede ontstond door bedijking van een geheel door de zee omgeven opwas van ca. 258 ha in 1419. Toen Stavenisse in 1509 inundeerde hield deze polder stand.
Het huidige Stavenisse is een bedijking uit 1599 toen de geulen de Kamer en de Hals van het buitenwater werden afgesloten en ongeveer 8300 m dijk werd opgeworpen tussen de Oud-Kempenshofstedepolder en de Noordpolder van Sint-Maartensdijk.
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1750
Tholen rond 1750
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1748
Tholen rond 1748
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1744
Tholen rond 1744
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1710
Tholen rond 1710
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1700
Tholen rond 1700
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1666
Tholen rond 1666
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1662
Tholen rond 1662
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1660 1696
Tholen rond 1660 1696
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1612 1648
Tholen rond 1612 1648
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1592
Tholen rond 1592
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1560
Tholen rond 1560
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1540
Tholen rond 1540
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1300
Tholen rond 1300
 
  7 jul 2021
Tholen rond 1250
Tholen rond 1250
 
  7 jul 2021

Documenten geboorten

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Geb. akte
Geb. akte
Cornelis Gilles van der Werf 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Johanna Cornelia van der Werf 
  6 jul 2021
Geb. akte
Adriaantje Blankert
(Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Martha Catharina Maria van Dommelen 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Susanna Ebrina Geensen 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Trijntje Hendrika van der Veen 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Magdalena van der Werf 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Maria Jozina van der Werf 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Adriana Poeleman 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Jeanne Kriekaert 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Dominique Kriekaart 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Maatje Helena Klippel 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Catharina Sara Hulst 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Maria Hendrika van der Hooft 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Daniel Jacques van der Hooft 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Corneille Alet van der Hooft 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Cornelia van Dijke 
  6 jul 2021
Geb. akte
Geb. akte
Marijn Antoine Baveco 
  6 jul 2021

Documenten huwelijk

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Trouwen gerecht
Trouwen gerecht
Haaster Berg 
  7 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Velde Werff 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Werff Oosdijk 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Werf As 
  6 jul 2021
Trouwvermelding
Trouwvermelding
Werff Oom 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Endhoven Werf 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Werf Boogert 
  6 jul 2021
Trouwinschrijving kerk
Trouwinschrijving kerk
Haestert Starrenburg 
  6 jul 2021
Trouwinschrijving
Trouwinschrijving
Vuuren Vendrik 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Dijke Dijke 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Polderman Dijke 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Kik Graaf 
  6 jul 2021
Trouwinschrijving
Trouwinschrijving
Engelen Thomas 
  6 jul 2021
Huw. akte
Bouman Sande
(Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Berrevoets Sande 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Sande Berge 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Heijboer Sande 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Sande Kleijnenberg 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Nortier Sande 
  6 jul 2021
Trouwvermelding
Trouwvermelding
Romael Priem 
  6 jul 2021
Trouwinschrijving
Trouwinschrijving
Koning Busse 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Damme Maas 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Burgh Bemden 
  6 jul 2021
Huw. akte
Voshol Kurvink
(Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  6 jul 2021
Trouwinschrijving
Trouwinschrijving
Gilde Sorge 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Jonghe Fruijtier 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Driel Hulst 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Wright Driel 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Steijn Kik 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Boogert Bruijnzeel 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Geuze Anthonisse 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Overbeek Westdorp 
  6 jul 2021
Trouwvermelding
Trouwvermelding
Dane Priem 
  6 jul 2021
Trouwvermelding
Trouwvermelding
Hutspot Priem 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Quist Anthonisse 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Geuze Tiggele 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Smalheer Okkerse 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Mosselman Poortvliet 
  6 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Pot Poot 
  5 jul 2021
Trouwvermelding
Trouwvermelding
Pieter Adriaans Karre 
  5 jul 2021
Trouwvermelding
Trouwvermelding
Priem Meertijntje Jansdr 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Vermeulen Graaf 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Geuze Da Bijl 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Rijnberg Carol 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Quist Breure 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Kurvink Kraak 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Haak Wolfert 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Boudeling Mol 
  5 jul 2021
Trouwinschrijving
Trouwinschrijving
Poulisse Mol 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Aarssen Tieleman 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Dommelen Dieleman 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Waterschoot Jonghe 
  5 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Zwart Geene 
  3 jul 2021
Trouwinschrijving
Trouwinschrijving
Lange Voogd 
  3 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Houdt Geluk 
  3 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Goudzwaard Luijk 
  3 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Gilde Jansen 
  3 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Geluk Verburg 
  3 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Bruine Meerman 
  3 jul 2021
Huw. akte
Huw. akte
Scheper Rijkeboer 
  3 jul 2021

Documenten overlijden

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Franciscus Josephus Bruno van Haastert 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Hendrik Marinus van der Werff 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Dingnis van Dijke 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Pieter Jacobus van der Werf 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Cornelis Marinus van der Werf 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Pieter Anthonisse 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Cornelis Johannes van der Werf 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Pieter van der Werff 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Hendrina van der Werff 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Marinus Quaack 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Dingena Kwaack 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Willem Kwaack 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Pieternella Douw 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Dingetje Moerland 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jacob den Engelsman 
  6 jul 2021
Ovrl. inschrijving
Ovrl. inschrijving
Josijna van Loo 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jacob Heijboer 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Tannetje Ellewits 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Janna Pieternella van den Berge 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Johanna de Jonge 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Cornelis Hage 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Johannes Hage 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Adam van Blokpoel 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Marinus van der Linde 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Isaak Moerland 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
Jacob Roggeband 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Adriaan Fleischer 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Cornelis Platdijk 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Dingena Platdijk 
  6 jul 2021
Ovrl. extract
Ovrl. extract
Emma Maria Maas 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Emma Maria Maas 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Andreas Kik 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Adam Streefkerk 
  6 jul 2021
Ovrl. inschrijving
Ovrl. inschrijving
Johannes Stoutjesdijk 2 
  6 jul 2021
Ovrl. inschrijving
Ovrl. inschrijving
Johannes Stoutjesdijk 1 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Izaak Steijn 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Leendert Smalheer 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jannetje Roozemond 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jannetje de Rijke 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Cornelis Quist 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Susanna Priem 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Arnoldus Petrus Poelman 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Herman van der Plas 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Gerrit van der Plas 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Willemtje Pelle 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Pieternella Overbeeke 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Pietertje Ockerse 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Jean Francois Kriekaart 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Dominique Kriekaert 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Cornelis Kriekaart 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Catharina Kik 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Johannis Kaashoek 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Francois Kaashoek 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Dingena van der jagt 
  6 jul 2021
Begraafinschrijving
Begraafinschrijving
David Ista 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Daniel Jacques van der Hooft 
  6 jul 2021
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Maria Gillis 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Pieter Geluk 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jacob Elenbaas 
  6 jul 2021
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Pieter van Dommelen 
  6 jul 2021

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I8052 
Potappel, Cornelia 
geb. 26 okt 1836  Oost-Souburg, Zeeland, Nederland  8 jul 2021
I8049 
Potappel, Willemina 
geb. 8 feb 1832  West-Souburg, Zeeland, Nederland  8 jul 2021
I7928 
Constandse, Marius Hubertus 
geb. 18 feb 1908  Goes, Zeeland, Nederland  8 jul 2021
I3787 
van der Rhee, Abraham 
geb. 10 dec 1801  Sint Philipsland, Zeeland, Nederland  7 jul 2021
I2546 
Kunst, Laurus 
geb. 10 mrt 1799  Sint Philipsland, Zeeland, Nederland  7 jul 2021
I649 
van Dijke, Marinus 
geb. 24 dec 1796  Sint Philipsland, Zeeland, Nederland  7 jul 2021
I15393 
van der Werf, Cornelis Gilles 
geb. 16 feb 1908  Zaanstad, Noord-Holland, Nederland  6 jul 2021
I15392 
van der Werf, Johanna Cornelia 
geb. 23 jun 1903  Zaanstad, Noord-Holland, Nederland  6 jul 2021
I15388 
Blankert, Adriaantje 
   6 jul 2021
I8356 
van Dommelen, Martha Catharina Maria 
geb. 5 jul 1918  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6596 
Geensen, Susanna Ebrina 
geb. 31 dec 1920  Axel, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I4289 
van der Veen, Trijntje Hendrika 
geb. 12 dec 1858  Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland  6 jul 2021
I3163 
van der Werf, Magdalena 
geb. 24 sep 1912  Zaandam, Noord-Holland, Nederland  6 jul 2021
I3161 
van der Werf, Maria Jozina 
geb. 11 mei 1905  Zaandam, Noord-Holland, Nederland  6 jul 2021
I3116 
Poeleman, Adriana 
geb. 5 apr 1801  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I2502 
Kriekaert, Jeanne 
geb. 31 dec 1802  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I2494 
Kriekaert, Dominique 
geb. 11 jan 1802  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I2380 
Klippel, Maatje Helena 
geb. 31 mei 1913  Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland  6 jul 2021
I2117 
Hulst, Catharine Sara 
geb. 31 mei 1813  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I2082 
van der Hooft, Maria Hendrika 
geb. 29 mrt 1800  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I2076 
van der Hooft, Daniel Jacques 
geb. 14 jul 1808  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I2075 
van der Hooft, Corneille Alet 
geb. 30 jul 1806  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I636 
van Dijke, Cornelia 
geb. 11 jul 1809  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I104 
Baveco, Marijn Antonius 
geb. 20 dec 1798  Ossenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I13686 
van Haastert, Franciscus Josephus Bruno 
geb. 6 okt 1882  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  6 jul 2021
I8721 
van der Werff, Hendrik Marinus 
geb. 20 aug 1908  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  6 jul 2021
I8674 
van Dijke, Dingnis 
geb. 2 aug 1884  Oosterland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I8654 
van der Werf, Pieter Jacobus 
geb. 11 apr 1881  Poortvliet, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I8651 
van der Werf, Cornelis Marinis 
geb. 16 jul 1876  Poortvliet, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I8437 
Anthonisse, Pieter 
geb. 17 jun 1848  Poortvliet, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I8215 
van der Werf, Cornelis Johannes 
geb. 14 feb 1890  Sint Philipsland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I8184 
van der Werff, Pieter Johannes 
geb. 17 jan 1807   6 jul 2021
I7718 
van der Werff, Hendrina 
geb. 17 jul 1799   6 jul 2021
I7640 
Quaack, Marinus 
ged. 6 nov 1803  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I7639 
Kwaack, Dingena 
ged. 16 feb 1800  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I7638 
Kwaack, Willem 
ged. 16 feb 1800  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I7229 
Douw, Pieternella 
geb. 1719   6 jul 2021
I6735 
Knulst, Hubertus Jacobus 
geb. 8 jan 1915  Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6689 
Moerland, Dingetje Gerards 
geb. 1741  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6688 
den Engelsman, Jacob Marinusse 
geb. 1729  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6579 
van der Loo, Josijna 
geb. 1730  Stavenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6576 
Heijboer, Jacob 
ged. 16 sep 1726  Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6541 
Ellewits, Tannetje 
ged. 17 nov 1714  Noordgouwe, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6506 
van den Berge, Janna Pieternella 
geb. 28 aug 1904  Dreischor, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6358 
de Jonge, Johanna Poulusdr 
geb. 12 feb 1713   6 jul 2021
I6357 
Hage, Cornelis Cornelisse 
ged. 16 sep 1703  Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6355 
Hage, Johannis 
geb. 1743  Poortvliet, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6349 
van Blokpoel, Adam 
geb. 1720  Nieuw-Helvoet, Zuid-Holland, Nederland  6 jul 2021
I6077 
van de Linde, Marinus 
geb. 21 okt 1880  Dreischor, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6061 
Moerland, Isaak Abrahamse 
geb. 1747  Stavenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6031 
Roggeband, Jacob 
ged. 24 apr 1735  Oud-Vossemeer, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I6023 
Fleischer, Adriaan 
geb. ca 1806  Hulst, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I5745 
Platdijk, Cornelis 
geb. 1772   6 jul 2021
I5662 
Platdijk, Dingena 
geb. 24 jun 1800  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I5398 
Maas, Emma Maria 
geb. 22 jan 1901  Hontenisse, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I5231 
Kik, Andreas 
geb. 13 jan 1911  Oosterland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I4176 
Streefkerk, Adam 
geb. 1755  Prinselant roijaume d'Hollant??  6 jul 2021
I4166 
Stoutjesdijk, Johannes Maartense 
geb. 29 dec 1724  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021
I4124 
Steijn, Izaak Corneliszn 
geb. ca. 1755   6 jul 2021
I4050 
Smalheer, Leendert 
geb. 2 sep 1806  Oosterland, Zeeland, Nederland  6 jul 2021

Gezinnen
                                                            
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Mother's Name   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F5092 
 I14155  Leonardus van Haaster  I14157  Severina Gerritsdr van den Berg  5 mei 1782  7 jul 2021
 F3243 
 I8442  Maarten van der Velde  I8320  Cornelia van der Werff  4 okt 1839  6 jul 2021
 F3212 
 I283  Jacob van der Werff  I8424  Cornelia Krijna Oosdijk  6 apr 1843  6 jul 2021
 F3206 
 I258  Cornelis van der Werf  I8370  Lizabeth van As  13 nov 1823  6 jul 2021
 F3175 
 I288  Jan Hubrechts van der Werff  I8198  Geertruid Anthonisse Oom  16 mrt 1749  6 jul 2021
 F3044 
 I7884  Matthijs Endhoven  I8250  Kornelia van der Werf  27 jun 1823  6 jul 2021
 F2984 
 I7749  Pieter Kornelis van der Werf  I7751  Maria Cornelia Boogert  13 mei 1908  6 jul 2021
 F2843 
 I10718  Cornelis van Haestert  I10719  Maria Starrenburg  5 mei 1805  6 jul 2021
 F2564 
 I9077  Franciscus van Vuuren  I9070  Knelia Vendrik  18 nov 1804  6 jul 2021
 F2547 
 I6785  Adriaan van Dijke  I6784  Jacoba van Dijke  17 sep 1818  6 jul 2021
 F2546 
 I6783  Cornelis Polderman  I6782  Teuntje van Dijke  7 mrt 1816  6 jul 2021
 F2536 
 I2338  Mattheus Andreas Kik  I6761  Cornelia Marina de Graaf  3 nov 1937  6 jul 2021
 F2461 
 I6564  Dignus van Engelen  I6565  Maatje Thomas  13 dec 1761  6 jul 2021
 F2432 
 I6509  Jacob Bouman  I6508  Engelina Christoffelina van de Sande    6 jul 2021
 F2431 
 I6507  Marinus Leendert Berrevoets  I6504  Wilhelmina Paulina van de Sande  13 okt 1927  6 jul 2021
 F2430 
 I6500  Jan Franciscus Anthonie van de Sande  I6506  Janna Pieternella van den Berge  10 aug 1927  6 jul 2021
 F2416 
 I6467  Pieter Johannis Heijboer  I6456  Bartolina Davida van de Sande  30 nov 1917  6 jul 2021
 F2414 
 I6457  Willem Kornelis van de Sande  I6465  Pieternella Jacoba Kleijnenberg (geb Simmers)  21 jun 1905  6 jul 2021
 F2412 
 I6463  Willem Martinis Nortier  I6453  Elizabeth Adriana van de Sande  30 mei 1902  6 jul 2021
 F2241 
 I6002  Pieter Romael  I6001  Jannetje Priem  16 nov 1687  6 jul 2021
 F2227 
 I5964  Anthonij Joost de Koning  I5963  Lena van der Busse  9 dec 1794  6 jul 2021
 F2064 
 I5395  Joseph Alphons van Damme  I5398  Emma Maria Maas  18 apr 1930  6 jul 2021
 F1977 
 I5034  Jacob van Burgh  I5036  Maria Janna van Bemden  16 mrt 1865  6 jul 2021
 F1798 
 I4752  Leendert Voshol  I4751  Dingena Kurvink    6 jul 2021
 F1794 
 I4741  Claes Cornelis van Gilde  I4742  Wouterijntje Cornelis van Sorge  27 Okt 1686  6 jul 2021
 F1771 
 I2235  Angelus Eduardus de Jonghe  I1639  Anna Maria Fruijtier  22 feb 1933  6 jul 2021
 F1739 
 I1462  Gillis Cornelis van Driel  I2118  Ida Cornelia Hulst  17 sep 1831  6 jul 2021
 F1737 
 I4691  Aarchibald Wright  I1469  Marie Adrienne van Driel  20 apr 1822  6 jul 2021
 F1651 
 I4123  Andries van Steijn  I2323  Catharina Kik  23 apr 1928  6 jul 2021
 F1638 
 I339  Johannis Boogert  I461  Jannetje Bruijnzeel  29 sep 1814  6 jul 2021
 F1621 
 I1692  Dirk Geuze  I45  Janna Anthonisse  25 apr 1906  6 jul 2021
 F1605 
 I3057  Martinis Overbeek  I4646  Cornelia Westdorp  12 okt 1849  6 jul 2021
 F1588 
 I583  Willem Dane  I3676  Pieternella Marinusse Priem  26 apr 1699  6 jul 2021
 F1587 
 I2120  Cornelis Pieterse Hutspot  I3676  Pieternella Marinusse Priem  16 dec 1676  6 jul 2021
 F1578 
 I3780  Simon Willem Quist  I46  Leuntje Anthonisse  29 apr 1937  6 jul 2021
 F1544 
 I1694  Johannis Mattheus Geuze  I4228  Adriana Cornelia van Tiggele  25 apr 1907  6 jul 2021
 F1512 
 I4050  Leendert Smalheer  I3004  Pietertje Ockerse  27 jul 1834  6 jul 2021
 F1488 
 I2895  Marinus Mosselman  I3143  Tona van Poortvliet  19 apr 1811  6 jul 2021
 F1001 
 I2979  Gerard Noorthoek  I1579  Lena Hendrika Faasse  10 nov 1939  6 jul 2021
 F1372 
 I3159  Jacobus Pot  I3147  Jacoba Poot  29 sep 1814  5 jul 2021
 F1315 
 I21  Pieter Adriaans  I2289  Cornelia Pieters Karre  28 apr 1708  5 jul 2021
 F1302 
 I3453  Jacob Jacobse Priem  I2176  Meertijntje Jansdr  5 apr 1684  5 jul 2021
 F1260 
 I4342  Willem Marinus Vermeule(n)  I1780  Johanna Adriana de Graaf  26 dec 1816  5 jul 2021
 F1246 
 I1698  Wouter Jacobus Geuze  I187  Elizabeth Da Bijl  8 apr 1937  5 jul 2021
 F1198 
 I3881  Witte Rijnberg  I504  Catharina Carol  2 feb 1820  5 jul 2021
 F1181 
 I3779  Simon Marinis Quist  I410  Geertje Breure  2 dec 1874  5 jul 2021
 F1132 
 I2555  Martinus Kurvink  I2484  Pieternella Kraak  1 mei 1936  5 jul 2021
 F1113 
 I155  Cornelis Willem van der Werf  I207  Pauwelina Cathalina Kik  25 sep 1942  5 jul 2021
 F1110 
 I1841  Cornelis Haak  I4688  Paulina Wolfert  27 jul 1883  5 jul 2021
 F1103 
 I354  Leendert Boudeling  I2878  Maria Mol  23 jun 1843  5 jul 2021
 F1102 
 I3240  Machies Poulisse  I2878  Maria Mol  12 mei 1805  5 jul 2021
 F1094 
 I16  Johannes Aarssen  I4226  Paulina Tieleman  11 okt 1884  5 jul 2021
 F1091 
 I888  Leendert Michiel van Dommelen  I619  Jacomina Catharina Dieleman  1 mrt 1928  5 jul 2021
 F1090 
 I4496  Johannes Jacobus van Waterschoot  I2232  Alberta Philomena de Jonghe  9 feb 1926  5 jul 2021
 F3182 
 I8204  Jan Joppe  I8214  Geertje Meijer  5 aug 1810  4 jul 2021
 F1066 
 I4728  Leendert Michiel de Zwart  I1646  Christina Maria Fernanda Geene  6 jul 1872  3 jul 2021
 F1043 
 I2614  Jan Adriaanse de Lange  I4386  Jacomijntje de Voogt  11 jul 1760  3 jul 2021
 F1034 
 I2099  Jacobus Pieter van Houdt  I1679  Maatje Geluk  29 aug 1912  3 jul 2021
 F1025 
 I1765  Mathijs Goudzwaard  I2724  Huberta Luijk  9 okt 1912  3 jul 2021
 F1024 
 I1700  Cornelis 't Gilde  I2201  Maatje Jansen  29 apr 1799  3 jul 2021